Erkende vereniging, landelijk register en erkende geschillencommissie

Ik ben als Integraal therapeut aangesloten bij de volgende erkende vereniging, register en door de overheid erkende geschillencommissie dan wel direct of via mijn lidmaatschap bij de LVNT.

Vergoedingen

Mijn consulten komen in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering, mits u hiervoor aanvullend verzekerd bent. (valt onder de noemer Alternatieve Geneeswijze)

klik hier voor een overzicht per jaar van de aangesloten organisaties

PLATO-eindtermen

Uw alternatieve zorgverlener moet een goede basiskennis hebben.

De PLATO-eisen zijn te raadplegen via het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie.

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten

De grootste beroeps-vereniging binnen de natuur-geneeskunde. Voor cliënten is de LVNT een keurmerk dat aangeeft dat ik als therapeut aan de kwaliteitseisen voldoet.

Vele zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk mijn consulten. Informeer bij uw verzekering of u hiervoor in aanmerking komt of klik hier voor een vergoedingsoverzicht per jaar van de aangesloten verzekerings-maatschappijen

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op Hbo-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Zij verlenen diensten aan beroeps-verenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen, zorg

Erkende geschilleninstantie (Overheid)

(WKKGZ) Deze wet bepaalt dat zorg-cliënten klachten en geschillen over een zorg aanbieder aan een erkende geschillen instantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter.

De LVNT is collectief aangesloten bij de SCAG.